za računovodstvene usluge

Podaci o tvrtki

Numa d.o.o.
Ogulinska 7
51000 Rijeka
Registirano kod Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040164390
Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti i iznosi 20.000,00 Kn
Članovi uprave: Iva Matejčić i Vesna Pindulić
Žiro račun: 2484008-1100243384 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

Računovodstvo i financije